16.05.2017

Dieselpunk Jimmy część 2 - niezwykłe postacie /SZKICOWNIK

Dziecko epoki

W latach 30’ panowała na świecie wszechobecna wzajemna nieufność, będąca wynikiem Pierwszej Wojny Światowej, rozrostem mafii i panującej prohibicji. W czasach spisków i detektywów, odnajdywał się on - Dieselpunk Jimmy!